‘Logistiek zit vast aan agribusiness’

‘Logistiek zit vast aan agribusiness’
Waar en hoe wil West Betuwe het bedrijfsleven stimuleren? Het onlangs verschenen rapport van Buck International is waardevol bij het beantwoorden van die vraag, zegt wethouder Ed Goossens, economische zaken. Maar het is niet het héle verhaal

 ‘Het rapport is nu besproken tijdens een zogeheten beeldvormende avond met raadsleden, maar ook met vertegenwoordigers van agribusiness en de logistieke sector. Het is een momentopname, omdat we willen weten waar we staan, wat de opties zijn. Dat is nodig omdat we als regiogemeenten alle een opdracht hebben, die is samengevat in het zogeheten Regionaal Ambitiedocument. Voor ons zijn de adviezen van de betrokken sectoren of van de makers van zo’n rapport niet in beton gegoten. We zullen moeten samenwerken met buurgemeenten bijvoorbeeld, de twee belangrijkste vervoersassen A2 en A15 lopen niet alleen bij ons. Bovendien zijn we in grootte de zevende gemeente van Gelderland, ook dat brengt mee dat we impact kunnen hebben met onze beslissingen.
Een van de conclusies is ook, dat we weliswaar aan belangrijke vervoersassen liggen, maar dat dat ook nadelen heeft: ze lopen vol, althans dat was vóór de coronacrisis zo. De A2 wordt deels verbreed, maar voor de A15 is daar zo snel nog geen zicht op. Willen we vooruit, nieuwe bedrijventerreinen in gebruik nemen, dan is infrastructuur cruciaal. Op de schaal van snelwegen, maar ook lokaal, we willen bijvoorbeeld graag uitbreiden in het gebied Hondsgemet bij Geldermalsen, er is ook vraag naar bedrijfsgrond daar, maar we hebben de lokale infrastructuur nog niet op capaciteit.’
West Betuwe telt 27 bedrijfsterreinen, bij elkaar ongeveer 350 hectare, en zo’n 5300 bedrijven wanneer je de zzp-ers meetelt. Logistiek is er een grote banenmotor. ‘Als college denken we dat we tussen 2025 en 2035 wél op koers liggen qua infrastructurele verbeteringen, maar dat dan de eerste optie ligt op uitgave van bedrijfsgrond bij Vuren. En dan is er het soort bedrijvigheid waar je ruimte aan wilt bieden. En dan kiezen we eerder voor maakindustrie en agribusiness dan voor grote logistieke centra die we nu al kennen. We willen geen extra verdozing, bovendien biedt de logistiek minder werkgelegenheid per vierkante meter dan bijvoorbeeld de maakindustrie, waar we liever op inzetten. SAB-profiel in Geldermalsen, een onderdeel van Tata Steel, is zo’n maker die we verwelkomen. Zwaardere categorieën bedrijven maken bijvoorbeeld ook dat je ze qua milieu-eisen niet kunt herbergen. Daar bestaan regionaal afspraken over, waar iedereen zich overigens prima aan houdt. En ja, maakbedrijven brengen ook verkeersbewegingen mee, het product moet uiteindelijk worden vervoerd, maar daar komen we vast uit. Eerst moeten we zien hoe erg de recessie zal zijn wanneer Nederland uit de coronacrisis komt. En hoe gaat het met de werkloosheid wanneer straks de steunpakketten wegvallen? West Betuwe maakt keuzes, we hebben dus hoge verwachtingen van de agribusiness, en ja, daar zit óók logistiek aan vast.’