Logistiek prioriteit gemeenten Rivierenland

Logistiek prioriteit gemeenten Rivierenland

Het goed functioneren en verder ontwikkelen van de Logistiekcampus in Medel, ook wel ‘Huis van de Logistiek’ genoemd en een initiatief van LHR, staat hoog op de agenda van Regio Rivierenland. Dat staat in de recent gepubliceerde 'Ruimtelijke strategische visie' van het samenwerkingsverband van acht gemeenten.

Regio Rivierenland ziet de campus, waar bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken om mensen op te leiden, als strategische partner bij de verder ontwikkeling van de logistieksector. Hierbij speelt de bijdrage die de campus in de regio levert aan de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Want een goed functionerende arbeidsmarkt is ‘essentieel om verdere groei op te vangen’, zo stelt de regio in de nieuwe Ruimtelijke Strategisch Visie.

Logistiekbedrijven, lokaal, nationaal en internationaal, zitten te springen om mensen. Door er voor te zorgen dat er goede opgeleide en kundige mensen wonen, kan de Regio Rivierenland zich als vestigingslocatie onderscheiden. Daarnaast willen de regiobestuurders de logistiekbanen in Rivierenland zo veel als mogelijk ten goede te laten komen van de lokale arbeidsmarkt.
 

XXL-locaties op Medel

Regio Rivierenland wil op de langere termijn XXL-locaties – waar distributiecentra gebouwd kunnen worden van zo’n 100.000 vierkante meter - ontwikkelen op Bedrijvenpark Medel, waar ook LV-R en het Huis van de Logistiek zijn gevestigd. Hiermee willen de gemeenten tegemoetkomen aan de groeiende vraag van de sector naar grotere kavels.

De betrokken gemeenten, Tiel en Neder-Betuwe, gaan beleid ontwikkelen om XXL-locaties mogelijk te maken. Bepalend hierbij zijn onder meer de Logistiekcampus, de gezamenlijke voorzieningen op het terrein en de multimodale ontsluiting van het terrein via water en weg. Het op te stellen ‘robuuste inpassingsplan’ zet in op een duidelijke begrenzing van het logistiekcluster rondom Medel en de haven van Tiel.

Prioriteit in de plannen van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe krijgt een betere benutting van de havenfaciliteiten rondom Medel. Daarnaast wordt ingezet op het steeds verdergaand klimaatbestendig en energie-efficiënt maken van de ontwikkelingen. Een ambitie die verder wordt uitgewerkt in de duurzaamheidsagenda’s van de binnen de Regio Rivierenland samenwerkende gemeenten.
 

Stikstofdiscussie

Jan Kottelenberg, burgemeester van de gemeenten Neder Betuwe en bestuurlijk trekker van de Regionale Ruimtelijke Visie, is blij met de gezamenlijk ambities die zijn vastgelegd. Ook al heeft de actualiteit sommige plannen alweer ingehaald. ‘Nu de visie gereed is, kunnen we eigenlijk weer opnieuw aan de slag. Want de ontwikkelingen gaan gewoon door, dat bewijst de huidige stikstofdiscussie wel.

Maar het is bovenal goed dat we een richtinggevend document als gezamenlijk uitgangspunt hebben, als een tastbaar resultaat van onze regionale economische ambitie. Het is met name ook een bruikbare regionale bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies en een lobby-instrument naar andere overheden.’

Download hier  de Ruimtelijk strategische visie van de Regio Rivierenland.

Op de foto: Hans Beenakker (links), voorzitter Regio Rivierenland, neemt de Ruimtelijke Strategische Visie in ontvangst met een handdruk van Jan Kottelenberg (rechts).
(foto: Regio Rivierenland)