Logistiek Oost Nederland belangrijk voor nationale economie

Logistiek Oost Nederland belangrijk voor nationale economie
Oost Nederland wordt economisch gezien steeds belangrijker voor het hele land en logistiek en transport spelen daar een belangrijke rol in. Dat blijkt uit het rapport ‘De Kracht van Oost 2.0’ dat in opdracht van de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel is gemaakt.
Conclusie: Oost-Nederland draagt voor bijna 16 procent bij aan de nationale economische opbrengsten, daarbinnen logistiek en transport zelfs meer: tot een derde.
Met name op gebied van voedselproductie en export, dus ook logistiek en transport, is Oost Nederland belangrijk, concluderen de onderzoekers. Rond een derde van de Nederlandse economie draait op deze regio’s. Die bovendien nog eens soepeler lijken om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis, anders dan in de Randstad het geval is. Het belang van de Randstad als economische motor neemt, door tal van oorzaken, af. En juist dat soort constateringen zijn belangrijk, want doel van het onderzoek, dat werd geleid door RaboResearch, is de veerkracht van de economie in de twee provincies in kaart te brengen.
Om deze vragen te beantwoorden heeft een multidisciplinair team wetenschappers gekeken naar de ruimtelijke samenhang van de regionale economie van Oost Nederland als geheel. Met name naar de relaties tussen economie, ruimte en samenleving.
Bij de ontwikkeling van de regio’s draait het allang niet meer alleen om het stimuleren van economische groei, werkgelegenheid of concurrentiekracht. Steeds meer moet rekening gehouden worden met regio-overstijgende trends zoals digitalisering of duurzaamheid. En steeds vaker hebben de verschillende keuzes die gemaakt moeten worden te maken met schaarsere ruimte.
Het onderzoek belicht daarom de veerkracht van de economie op lange termijn, zonder de impact van de huidige coronacrisis te negeren. Kracht van Oost 2 is een aanvulling op Kracht van Oost (2016) waarin met name de negen regio’s en hun economische verhoudingen centraal stonden.