Logistiek laden op bedrijventerreinen

Logistiek laden op bedrijventerreinen
Aan de slag met laadinfra!
Logistiek laden op bedrijventerreinen
De verwachting is dat zo'n 80% van de elektrische vrachtwagens in de toekomst op bedrijventerreinen oplaadt. Dat betekent dus ook dat hier de meeste laadpalen nodig zijn. Een flinke uitdaging, want hoe kan er – nu er gebrek is aan fysieke ruimte en ruimte op het net - in korte tijd voor voldoende laadinfrastructuur voor logistieke voertuigen gezorgd worden?

Plan van aanpak NAL-regio Oost Nederland
NAL-regio Oost Nederland (bestaande uit de provincies Gelderland en Overijssel) heeft een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie van laadinfrastructuur op bedrijventerreinen. Hiermee kunnen bedrijven, parkmanagement en gemeenten zelfstandig aan de slag met de realisatie van laadinfra op bedrijventerreinen. Ook meedoen? Mail dan naar go-ral@overijssel.nl
Hoe werkt het?
In het plan van aanpak wordt een stappenplan gepresenteerd waarmee iedere initiatiefnemer – parkmanagement, gemeente of bedrijf – zelfstandig aan de slag kan om de mogelijkheden op bedrijventerreinniveau te onderzoeken en te realiseren. Om deze partijen hierbij te ondersteunen, wordt er een toolbox ontwikkeld. In deze toolbox zitten alle benodigdheden om de aanpak zelfstandig te doorlopen: van Powerpoints voor bijeenkomsten tot juridische formats. De eerste tools zijn beschikbaar gesteld via de NAL-website: de overige tools volgen in de loop van 2024.

Inzicht in de stroomvraag per bedrijventerrein
Per bedrijventerrein is, op basis van enquêtes, een factsheet ontwikkeld die inzicht geeft in de huidige en toekomstige vraag naar laadinfrastructuur. Deze factsheets zijn te downloaden via de website van de NAL. De informatie op de factsheet kan een goede aanleiding zijn om aan de slag te gaan met laadinfrastructuur.

Hulp nodig?
Bent u ondernemer en overweegt u om elektrische vrachtwagens aan te schaffen, of heeft u vragen over de realisatie van laadinfrastructuur? Technisch adviseur Jan van Rookhuijzen helpt bedrijven in Gelderland en Overijssel met de beantwoording van alle praktische vragen rondom elektrisch rijden en laadinfrastructuur. U kunt hem benaderen met uw vragen via j.van.rookhuijzen@gelderland.nl.

NAL-Nationale-Agenda-Laadinfrastructuur
© NAL-02-2024