‘Logistiek is te bescheiden en verdient méér aandacht’

‘Logistiek is te bescheiden en verdient méér aandacht’
De logistieke sector is te bescheiden en verdient meer aandacht, vindt Mark Smits, lid van Provinciale Staten van Gelderland voor de VVD. En hij diende twee moties voor de sector in, die zijn overgenomen door Gedeputeerde Staten. Logistiek staat nu weer in de belangstelling.

Smits heeft een advocatenkantoor in Tiel. “Statenlid ben je één dag per week, in de praktijk vraagt het meer tijd. Maar ik vind dat geen probleem, ik wil de provincie mooier, beter maken.” Hij merkte, dat de logistieke sector een beetje uit de aandacht van het provinciebestuur aan het wegglijden was. “Gelderland zet in op zaken als health, food en kennis, de aandacht voor die andere sector, logistiek, verslapte. Bij de ambtenaren en bij de Staten en bestuurders. Terwijl het juist een bloeiende sector is, een grote werkgever in Gelderland. Logistics Valley verdient in mijn ogen meer aandacht, dus heb ik in juli twee moties ingediend in de Statenvergadering, samen met de SGP. Ze kwamen niet eens in stemming: Gedeputeerde Staten zagen het belang van de sector in en namen ze beide over. De ene zegt, dat we eens moeten kijken of transport van vracht met drones een oplossing kan zijn, de ander pleit voor meer vrachtwagenparkeerplaatsen in de provincie.”
Logistiek dreigde een ondergeschoven kindje te worden, zegt hij. “We hebben te weinig aandacht in de Staten voor een bloeiende sector. Ook in het verkiezingsprogramma voor 2023 nemen we als VVD het op voor de hotspots van Logistics Valley. De faciliteiten voor chauffeurs verdienen verbetering. We zien te vaak overvolle parkeerplaatsen en volle bermen op de afslagen er naartoe vanaf de snelwegen. De Gelderse vervoerscorridor biedt alles, er liggen kansen genoeg, maar dan moet je de mensen die erin werken ook faciliteren.”
Hij heeft inmiddels een gesprek gehad met Logistics Valley Rivierenland. “We gaan een paar pilots proberen op te zetten. Dat kan in samenspraak met de provincie, want langs die weg zullen we mogelijke oplossingen moeten vinden voor een paar belemmerende factoren.” Drones mogen niet zomaar overal vliegen. Voorstel is dan ook om op bedrijventerreinen te beginnen, misschien door pakjes van het ene naar het andere bedrijf te brengen. In de Rotterdamse haven gebeurt het al, dat kunnen wij in Gelderland ook, ik denk dat deze transportmodus een grote toekomst heeft.”
Vrachtwagenparkeerplaatsen met faciliteiten als sanitair of een winkeltje zullen wat meer moeite kosten, denkt hij. “Daar gaan de gemeenten over, niet de provincie. Wat er nu eerst gebeurt, zo heb ik begrepen van gedeputeerde Helga Witjes, is dat er een onderzoek moet komen naar de behoefte en de al gerealiseerde locaties.  Gemeenten zullen zeggen dat ze er geen geld voor hebben, en mogelijk kan de provincie bijspringen. We gaan eerst eens kijken naar de behoeften. Ik verwacht daar komend jaar wat over te horen.”
Mark Smits is te gast in het Logistiek Café van 12 oktober op Medel in Tiel. Het thema is ‘Politiek en logistiek’. Daar zijn ook wethouder Remco Dijkstra van Tiel, gedeputeerde Helga Witjes van Gelderland en burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel, voorzitter speerpunt logistiek van Regio Rivierenland.