Logistics Valley zet sterke koers uit

Logistics Valley zet sterke koers uit
Logistics Valley Rivierenland houdt het thema arbeidsmarkt de komende vier jaar centraal in zijn projecten en activiteiten. Daar voegt het bestuur een thema toe: meer aandacht voor ontwikkelingen rond innovatie en verduurzaming van de sector.
‘Het thema arbeidsmarkt werken we uit in onderwerpen als het imago van de branche verbeteren onder toekomstige medewerkers, hen helpen de weg naar de bedrijven te vinden en hen helpen zich verder te ontwikkelen wanneer ze eenmaal in dienst zijn. In voorbeeldprojecten gesproken heb je het dan over de Dag van de Logistiek in oktober als kennismaking en het nieuwe webplatform In De Logistiek Rivierenland waarop ze actief worden geholpen met keuzes en solliciteren, en als derde de middenkaderopleiding Logistiek, die kan leiden tot een hbo-certificaat in het eigen Huis van de Logistiek op Medel’, vertelt Frank Engelbart, directeur van Logistics Valley Rivierenland.
Onlangs vergaderde het bestuur in een informele setting over de koers die Logistics Valley in wil slaan. ‘We zijn naar het Fruitpark Ochten gegaan om eens ongestoord met elkaar te spreken over plannen en mogelijkheden die de bestuursleden zien voor Logistcs Valley. Dat lukt wanneer geen formele vergaderagenda hebt en de tijd neemt om eens inhoudelijk door te praten. We hebben ook onder dankzegging afscheid genomen van een bestuurslid, Marian Albers vertrekt als sectordirecteur bij ROC Rivor. Ze wordt opgevolgd door Stan Vloet, directeur-bestuurder van ROC Rivor.’
‘De vraag die de bijeenkomst tekende was: waardoor zijn we als bestuur in 2025 tevreden over de achterliggende periode. De inbreng van de ondernemers is daarbij zeer belangrijk: we hopen dat ze met vragen en ideeën komen, die wij kunnen vertalen naar concrete projecten. Daarbij zijn we ons zeer bewust van het tijdsgebrek en ook beperkte middelen die ondernemers in zulke projecten kunnen steken. Maar het is aan ons die projecten onder de gegeven omstandigheden te realiseren. Wij kunnen wel bepalen wat onhoudelijk belangrijk is voor de sector, zonder input van de ondernemers sla je de plank mis. Daarom ook zijn de Logistiek Cafe’s zo belangrijk. Niet alleen kun je de partnerbedrijven zo informeren over nieuwe ontwikkelingen in infrastructuur of verduurzaming middels zero emissie of gebruik van modaliteiten als spoor en water, ze hebben ook de gelegenheid elkaar te leren kennen en zo te merken dat samenwerking in de branche tot mooie reultaten leidt.”
‘Maar steeds is de kern projecten te ontwikkelen die passen bij het ondernemerschap in deze regio, bij de ligging en schaal van de streek én de wens daarbij het rivierengebied ook aantrekkelijk te houden voor wonen en recreëren.’
 
Logistics Valley zet sterke koers uit