Logistics Valley sluit de rijen

Logistics Valley sluit de rijen
De samenhang tussen de Logistics Valley-besturen in Nijmegen, Rivierenland en Liemers -Achterhoek is gegroeid, stellen alle betrokkenen na het gezamenlijk overleg onlangs. Resultaat: een eensluidend en positief advies aan GS van Gelderland over een evenement rond e-mobiliteit in Gelderland en Overijssel.

Logistics Valley bestaat uit drie belangrijke logistieke hotspots in Gelderland, maar ze delen inmiddels projecten, plannen en werken alle drie nauw samen met uitvoeringsinstantie Oost NV en Provincie Gelderland. De bestuurders van de hotspots vergaderden onlangs met onder meer gedeputeerde Christianne van der Wal (economie, mobiliteit) om betreffende logistiek, innovatie en het domein onderwijs-arbeidsmarkt gezamenlijke uitgangspunten te bereiken. Ook vertegenwoordigers van Oost NV, de uitvoeringsorganisatie voor projecten van onder meer de provincie, en de HAN namen aan het overleg deel.
Move East
Een van de resultaten was een volmondig ja tegen de plannen van de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel om twee evenementen te gaan houden betreffende alle mogelijke e-mobiliteit -elektrisch aangedreven voertuigen en vervoer- voor zowel personen als vracht, particulier en zakelijk. Gedeputeerde Staten nemen binnenkort een definitief besluit over het project, Move East genoemd. Daarbij is de steun vanuit de logistieke sector belangrijk.

Inspiratie
Het programma van het bestuurlijk overleg bracht ook inspiratie: Christian Heerings, commercieel manager van Greenport Venlo vertelde het verhaal van de ontwikkeling van de regio Venlo, een ruim 54 kilometer groot complex van logistieke en agrarische bedrijven op grondgebied van drie gemeenten, waar in 2040 naar verwachting zo’n 15.000 mensen werken. Greenport Venlo ontstond als reactie op het opheffen van de Europese binnengrenzen, waardoor de inklarings- en doorvoerfunctie van Venlose bedrijven in één klap verviel.  De economische en logistieke gigant is inmiddels met zijn bedrijvenparken, spoorterminal en containerterminal aan water wat Heerings noemt ‘de verlengde kade van Rotterdam voor distributie naar Duitsland en Europa’.  Kernbegrippen zijn onder meer samenwerking tussen gemeenten en provincie, een apart ontwikkelbedrijf waarin alle betrokkenen aandeelhouder zijn, en ruimte voor de agrosector.

“Het gaat ons niet om grondverkoop, we kijken vooral naar banen, toegesneden op onze bevolking.” Het ontwikkelbedrijf onderhandelt over de aankoop van grond met agrariërs en zorgt voor de verkoop en bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur. De uitgestrektheid van de gebieden maakt openbaar vervoer nodig, maar dat bleek niet op reguliere wijze te regelen, vertelde Heerings. “Dus hebben we nu shuttlebussen, deels op afroep.” Arbeidsmigranten, zo’n 40 procent van de werknemers, worden gehuisvest binnen het gebied: in goede hotelfaciliteiten, speciaal gebouwd en grenzend aan het truckpark met brandstofpompen en servicegedeelte. Greenport Venlo heeft ook ruimte voor starters en -relatief- kleinere bedrijven, naast de XXL-distributiecentra.

De aanpak werkt: het laatste momenteel nog beschikbare  60 hectare grond is vier keer overtekend.