Logistics Valley: brief aan alle statenfracties

Logistics Valley: brief aan alle statenfracties
Logistics Valley, de samenwerking van de logistieke sector, bedrijven, overheden en onderwijs, heeft succes als Gelders platform voor een innovatieve en actieve bedrijfstak die vele projecten uitvoert op verzoek van ondernemers. Dat staat in het artikel dat aan alle Statenfracties van Gelderland is gestuurd in de aanloop naar de Statenverkiezingen van 2023.
De drie logistieke hotspots in de Gelderse vervoerscorridor, Rivierenland, Liemers-Achterhoek en Regio Nijmegen, zijn de afgelopen tijd erg actief geweest in het uitvoeren van ondernemers-gedreven projecten. Daaronder de proeven met ZE-trucks, samenwerking met de HAN in leergangen Data Analyse Competentie, de Logistieke Roadshow die vele honderden scholieren laat kennismaken met de sector, aanbieden van het gebruik van binnenvaart om snelwegen te ontlasten (Kansen Voor Water), en In de Logistiek Gelderland, een interactieve site met vacatures, opleidingen, stageplekken en opleidingen bij de aangesloten bedrijven. Logistics Valley werkt ook samen met brancheorganisaties als TLN, STL en VNO-NCW en sluit aan bij strategische regionale initiatieven als de Groene Metropoolregio.
De sector is van groot belang, dat bleek gedurende de coronaperiode. Maar de sector kent ook uitdagingen: een energietransitie in het wagenpark en de distributiecentra, personeels tekorten, maar ook de inpassing van bedrijvigheid in de omgeving zonder natuur en ecosysteem aan te tasten. Voor het samen met de maatschappelijke partners oplossingen vinden voor al deze vragen vraagt Logistics Valley blijvende aandacht en steun van het provinciebestuur.