Laatste kans subsidie Regionaal Investerings Fonds

Laatste kans subsidie Regionaal Investerings Fonds
Het Regionaal Investeringsfonds van de gezamenlijke gemeenten in Rivierenland is nog tot 1 oktober open voor subsidie-aanvragen. In het fonds zit een kleine 9 ton aan subsidie.
Het Regionaal Investeringsfonds van de gezamenlijke gemeenten in Rivierenland is nog tot 1 oktober open voor subsidie-aanvragen. In het fonds zit een kleine 9 ton aan subsidie.
Ondernemers kunnen er projecten voor indienen, die minimaal moeten bijdragen aan één van de drie speerpunten van beleid van de Regio: agribusiness, logistiek of recreatie&toerisme.
Verwacht wordt dat de indiener samenwerkt met andere partijen, dat het project nieuwe banen oplevert, dat het om een vernieuwend plan gaat en dat er ook financiering is uit andere bronnen. Meer informatie is te lezen op www.fruitdelta.nl
Het fonds was eigenlijk open tot eind april, maar de gemeentebesturen besloten die indieningstermijn te verlengen tot 1 oktober. Coronaperikelen zouden planontwikkeling kunnen hebben vertraagd, en daar is rekening mee gehouden.