Kansen voor Water: innovatie van transportmodus

Kansen voor Water: innovatie van transportmodus
Logistics Valley Rivierenland was onlangs te gast in een webinar van Fruitdelta Rivierenland, bestemd voor gemeenten en instanties. Projectleider Elise Gerritsen van Logistics Valley vertelde de kijkers wat de nieuwe regeling Kansen voor Water brengt aan de logistieke sector.
Want enerzijds is er grotere drukte op de snelwegen op komst, en anderzijds heeft het Rijk een nieuwe regeling opengesteld om containervervoer meer per schip te laten verlopen.
 Vicevoorzitter van FruitDelta Rivierenland Servaas Stoop en presentator Marlous Löffelman spraken met gasten over de maatschappelijke ontwikkelingen waarmee gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs zullen moeten omgaan. Dat betekent dus ook, volgens de tafelgenoten, dat niet alleen het verdienvermogen van de regio sterk moet blijven, maar dat gemeenten en provincie ook moeten werken aan de gevolgen van kwesties als klimaatverandering.
Logistics Valley Rivierenland voert momenteel dankzij de Regiodeal van het Rijk met Rivierenland het project Kansen voor Water uit. Elise Gerritsen: “We proberen hiermee een boost te geven aan de verandering van transportmodus, van weg naar water. Logistiekers kunnen prima plannen, dus het feit dat een schip wat langzamer gaat hoeft niet mee te tellen. Ons doel is door middel van scans van bedrijven de potentie op dat terrein te kwantificeren en de vraag uiteindelijk te bundelen. We merken dat veel ondernemers er wel oren naar hebben, maar dat zij en hun opdrachtgevers nog te vaak automatisch een container op de truck zetten. Terwijl er grotere drukte op het wegennet wordt voorzien en dit gebied prima bereikbaar is over water én een eigen binnenhaven en containerterminal heeft.“
“We zoeken dus bedrijven die containers vervoeren en bieden hen een scan van de HAN aan om te meten of vervoer daarvan, over water een optie is. De scan is gratis en wordt begeleid, hij vraagt weinig tijd van de ondernemer. Daarnaast is er een nieuw subsidieregeling die het daadwerkelijk gebruik maken van vervoer over water moet vergemakkelijken.”
Gedeputeerde Christianne van de Wal (VVD) was ook een van de (digitale) gasten en zich zeer bewust van de grote en belangrijke sector logistiek in de streek, zo bleek. “Het rivierengebied heeft zeer betrokken ondernemers in de logistiek, die ook nog eens zeer zelfstandig denken. Met name op gebied van innovatie gebeurt hier veel, al kunnen de verbindingen met de Gelderse kennisinstellingen een intensivering gebruiken. Maatschappelijke vraagstukken oplossen geeft kans op nieuw verdienvermogen.”  
In de regio Rivierenland kunt u informatie opvragen bij projectleider Elise Gerritsen.
Hier is het aanvraagformulier.
 
 
 
Kansen voor Water: innovatie van transportmodus