Kansen voor Water: bedrijfsscans in de aanbieding

Kansen voor Water: bedrijfsscans in de aanbieding
Logistics Valley Rivierenland benadert in 2021 en 2022 honderd verladers en vervoerders de regio Rivierenland en informeert ze over de kansen die vervoer over water biedt. Financiering komt uit de Regiodeal Rivierenland.
Dichtslibbende snelwegen, lange wachttijden in de havens voor trucks zijn aan de orde van de dag. Het is bovendien provinciaal en rijksbeleid de drukte op de wegen te verminderen. Vervoer over water is robuust, voorspelbaar en biedt de mogelijkheid na uitladen op een containerterminal de bezorging op afroep te realiseren.
Het project Kansen voor Water Rivierenland hoopt van die honderd benaderde ondernemers minimaal de helft over te halen een zogeheten maturity-scan te laten uitvoeren, gratis, door HAN-studenten. Daarbij wordt gekeken of toevoegen van de modaliteit ‘vervoer over water’ zin heeft voor de betreffende onderneming, en of dat haalbaar is.
Dat vergt  één gesprek met de studenten van de HAN die zullen helpen bij het verzamelen van gegevens. Daar volgt een advies uit: is dit bedrijf in staat en geschikt om een deel van zijn transport via een containerterminal te laten lopen? Logistics Valley Rivierenland rekent erop dat uiteindelijk minimaal 25 ondernemers daadwerkelijk een deel van hun lading van de weg halen en via water gaan vervoeren. Vraag hier informatie aan
Het project Kansen voor Water Rivierenland wordt gefinancierd uit de zogeheten Regiodeal Rivierenland met de rijksoverheid. Het is één van de 27 projecten die door het regiobestuur namens de gemeenten zijn gekozen om de subsidie van Rijk, Provincie en Regio aan te besteden in de komende jaren.
Kansen voor Water Rivierenland zorgt voor een uitrol van voorbereidend werk van het project ‘Kansen voor Water Logistics Valley’, waarin samen met de collega-hotspots in Nijmegen en Liemers-Achterhoek een samenwerking tussen de drie containerterminals in Tiel, Nijmegen en Doesburg is opgezet en objectief promotiemateriaal is ontwikkeld. Ondernemers kunnen zo zélf oordelen of vervoer over water interessant is. De maturityscan op multimodaliteit van het KennisDC Logistiek Gelderland, onderdeel van de HAN, wordt daarbij ook uitgetest bij een tiental ondernemers.