Jaaroverzicht en vooruitblik Logistics Valley Rivierenland

Jaaroverzicht en vooruitblik Logistics Valley Rivierenland
Voor Logistics Valley Rivierenland was 2023 het jaar van doorwerken op de concrete ondernemer-gedreven initiatieven op zowel arbeidsmarkt als ook het thema van innovatie & duurzaamheid.

In 2023 heeft de logistiek in Rivierenland de eerste tekenen van een krimpende markt getoond. De flexibele schil van charters en ZZP-ers werd minder gebruikt. Desondanks bleef het tekort op de arbeidsmarkt groot: het vinden, binden en boeien van goed personeel blijft één van de grootste uitdagingen. De druk op elektrificatie en daarmee samenhangende netcongestie, is in 2023 nog groter geworden. De investeringsbeslissingen zijn er daarmee voor de logistieke ondernemers niet makkelijker op geworden. Laten we er samen ook in 2024 met elkaar voor zorgen dat de logistiek ondersteund wordt en met perspectief kan ondernemen in Rivierenland.
Op het thema ‘arbeidsmarkt’ heeft ons platform ‘indelogistiek-gelderland.nl’ haar derde volle jaar live gedraaid, zijn de ondernemers uit Liemers-Achterhoek aangehaakt en komt Nijmegen er in 2024 bij. Met dank aan RW-POA hebben we in de tweede helft van 2023 de haalbaarheid verkend naar een volgende stap in ‘Leven Lang Leren in de logistiek’, samen met onze partner Van Kraaij Educatie. In 2024 zullen we hier volgende stappen in zetten, ook in samenhang met het platform.

Een tweede belangrijk initiatief was de Logistieke Roadshow die weer een hele week in oktober door onze regio trok en daar de scholen aandeed. Meer dan 800 leerlingen hebben op een interactieve en spelmatige manier kennis gemaakt met logistiek. Met dank aan RW-POA konden we in 2023 een extra impuls aan communicatie op social media over de Roadshow geven. We genereerden daarmee een groot bereik onder burgers, en kregen enthousiaste reacties en veel aandacht

Het aantal partners van Logistics Valley Rivierenland is gegroeid tot 75. We hebben vele van onze partners (ondernemers, overheden en onderwijs en maatschappelijke partners) bezocht en gesproken over de ontwikkelingen en hun kansen in onze projecten en initiatieven. Enkele van de thema’s die komend jaar prioriteit hebben:
 
Stimuleren van de arbeidsmarkt voor logistiek: het aansluiten van zoveel mogelijk werkzoekenden en logistieke ondernemingen op het platform ‘indelogistiek-gelderland.nl’, inclusief het aanhaken van regio Nijmegen. Daarmee beschikken we ook over een platform voor imagoverbetering van en voor de logistiek in Gelderland. We willen via deze site ook de mogelijkheid tot een leven lang ontwikkelen voor logistiek medewerkers creëren.
En we gaan het platform nog breder inzetten als ‘de plek voor logistiek’ en daarmee onze website voor logistiek in Gelderland, powered by Logistics Valley.

Ook in 2024 zal de Logistiek Roadshow trekt weer een week langs de VMBO-scholen in Rivierenland. Nieuw in 2024 is de Roadshow-kidz, die de basisscholen in Rivierenland gaat bezoeken voor leerlingen van groep 7-8.

Stimuleren van innovatie en verduurzaming in de logistiek: uitvoering van de pilot ‘ZE-truck Rivierenland’ in samenwerking met TB-DAF. Daarbij ook zorgen voor voldoende aandacht voor de noodzakelijke infrastructuur, zoals het energie-netwerk (RES) en tankplekken (Clean Energy Hubs, laadpleinen op bedrijventerreinen) in onze regio, met oplossingen voor netcongestie.
En we gaan in de loop van 2024 ook een pilot ‘ZE-trekker’ lanceren. Wederom in samenwerking met TB-DAF. Deze ZE-trekker zal in de drie hotspots in totaal 84 weken ingezet worden.