Jaarlijkse bijeenkomst wethouders regio Nijmegen

Jaarlijkse bijeenkomst wethouders regio Nijmegen
Half november heeft het bestuur van Logistics Valley Regio Nijmegen de wethouders Economie uit de gemeenten Nijmegen, Lingewaard, Beuningen, Wijchen, Overbetuwe, Berg en Dal en Heumen uitgenodigd voor het jaarlijkse wethoudersoverleg.
 
Door de bestuursleden en projectmanager van LVRN is een terugblik gegeven op de activiteiten en thema’s die in 2023 centraal hebben gestaan, zoals Carbon Footprint, Logistieke Roadshows, ZE-truck en de netwerk-ontbijtbijeenkomsten.

Vervolgens zijn de contouren geschetst van de ambities voor de komende jaren, waarbij nauw wordt samengewerkt met belangrijke stakeholders, zoals gemeenten, de HAN, Provincie en OostNL. In het eerste nieuwsbericht staat een link naar het volledige ambitiedocument. Momenteel wordt een vertaalslag gemaakt naar een programma met activiteiten.

We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst met betrokken wethouders.