Inpassing Railterminal door Provinciale Staten vastgesteld

Inpassing Railterminal door Provinciale Staten vastgesteld
De locatie van de Rail Terminal Gelderland staat vast: Provinciale Staten hebben het zogeheten inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) bij Valburg vastgesteld.
Het is een belangrijke mijlpaal richting mogelijke realisatie van de RTG. 
Het Inpassingsplan legt niet alleen de locatie bij Valburg vast. Ook de aanleg van de ontsluitingsweg, het aanpassen van de kruising Rijksweg Zuid- Reethsestraat én de landschappelijke inpassing wordt hiermee  bepaald. Daarnaast zijn er extra maatregelen voor landschap en duurzaamheid, zoals het gebruik van elektrisch materieel op de railterminal.
 

Beroep

Van 15 juli tot en met 25 augustus 2021 is beroep bij de Raad van State mogelijk tegen dit besluit. De stukken zijn  digitaal in te zien via  www.railterminalgelderland.nl.  Bij het Provinciehuis in Arnhem, het gemeentehuis van Overbetuwe en Waterschap Rivierenland zijn de stukken op papier in te zien. Na ongeveer zes maanden doet de Raad van State uitspraak over eventuele beroepen.
 

Aanbesteding

De volgende stap van provincie Gelderland is het gebied klaarmaken en beginnen met de  aanbesteding voor een exploitant. Deze exploitant gaat vervolgens het terrein van de RTG inrichten en exploiteren/uitbaten. Naar verwachting gaat in 2023 de schop de grond in.
 

Duurzaam goederenvervoer

Gelderland  is onderdeel van de grootste transportcorridor in Europa: de Rhine-Alpine.De A15, Waal, Rijn en Betuweroute zijn onderdeel van deze transportcorridor die eindigt in Genua. Nederland werkt aan het versterken van de  corridor en het verduurzamen van de logistiek. Met de realisatie van de RTG kunnen bedrijven in Gelderland/Oost Nederland hun goederen van de weg op de Betuweroute verder transporteren. Dat leidt tot minder CO2 uitstoot en minder files. 
 
Meer informatie: www.railterminalgelderland.nl