Hulp bij datagedreven bedrijfsvoering

Hulp bij datagedreven bedrijfsvoering
Wie data beter wil uitnutten, bedrijfsgegevens effectief en efficiënt in wil zetten en zo concurrerend te kunnen ondernemen kan zich aansluiten bij dit netwerk, een project van KennisDC Logistiek, in onze regio gedreven door de HAN.
Het DAC Netwerk ( Project Netwerk Data Analyse Competenties) biedt kennis, ondersteuning én mankracht om ondernemersambities op het gebied van data-gedreven bedrijfsvoering te realiseren.
Deze landelijk dekkende netwerkorganisatie is een Publiek Privaat Samenwerkingsverband van 7 regionale KennisDC’s onder leiding van 7 hogescholen, verbonden met en gesteund door hun partners, bedrijven, kennisinstellingen (ROC's en Universiteiten), intermediaire partners als Logistics Valley en regionale overheden.

Van ‘quick wins’ naar kansen voor de toekomst

Sluit je aan bij het DAC Netwerk om laagdrempelig en stapsgewijs aan de slag te gaan met het ontwikkelen en vergroten van de competenties op het gebied van data science, van jezelf en van je medewerkers. Het DAC Netwerk lost concrete vragen op en ontwikkelt kennis voor het benutten van data. Aan de hand van een korte vragenlijst, de maturity scan, maken we inzichtelijk waar de snelle winst te behalen valt en wat er op de (middel)lange termijn mogelijk is. De scan laat ook zien in hoeverre jouw bedrijf ten opzichte van andere bedrijven in de regio al data gedreven opereert. Afhankelijk van jouw wensen stellen we een actieplan op. 
De website Kennisdclogistiek.nl bevat onder andere: projectinformatie, publicaties en nieuwsitems over verschillende innovatieve thema's. Wij bieden inzicht in de nieuwste logistieke ontwikkelingen. De logistieke sector, met name het MKB, is gebaat bij praktisch toepasbare kennis.
Zeven HBO-instellingen zijn hoofdpartners van het KennisDC Logistiek. Daarnaast zijn er meer dan 300 andere publiek-private organisaties betrokken bij de projecten.

Interesse in het Netwerk DAC?  Kijk op www.kennisdclogistiek.nl voor een uitgebreide beschrijving van dit project. Daar is ook een folder met alle relevante informatie te downloaden. Liever direct in gesprek? Neem dan contact op met Sjoerd Wensink, M: 06 54328524.