HRM voor mbo-ers bij HAN

HRM voor mbo-ers bij HAN
De HAN biedt mbo-ers een tweejarige deeltijdopleiding HRM aan, waarbij ze een dag in de week naar school gaan.

Tijdens de opleiding leren de studenten regie te voeren over de kwaliteit van HR processen als instroom, doorstroom en uitstroom. Specifiek leren ze medewerkers te ondersteunen in het bereiken van organisatiedoelstellingen en realiseren van een positieve en productieve werk- en leeromgeving. De begeleiding gebeurt door experts uit verschillende kennisdomeinen van de HAN.
De lesdagen zijn interactief, studenten passen het geleerde direct toe in hun werkzaamheden, het programma is gericht op actuele thema’s en toepassing binnen hun functie. Zo leren ze een schriftelijk of mondeling advies maken op basis van analyse van HR-gegevens, het maken van een onboardingsprogramma, er is aandacht voor digitale- en dataveiligheid, het schrijven van een verbetervoorstel voor teamleiders en online materiaal maken voor een betere communicatie. Naast vakinhoudelijke vaardigheden is de opleiding ook gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De opleiding is bedoeld voor mbo-ers met verschillende functies of rollen: HR-medewerker, talentcoach, praktijkbegeleider, mentor, opleidingscoördinator, vakinstructeur, trajectbegeleider, bedrijfsopleider of mentor.

Nadere informatie bij William.deKaste@han.nl