'HR moet partner in business zijn’

'HR moet partner in business zijn’
Het eerste HR-café van Logistics Valley Rivierenland leverde vaak levendige discussies op onder de aanwezige HR-functionarissen en ondernemers.
Gertie Ronken, HR-professional, eigenaar van KD Job Company en grondlegger van het personeels programma Xpro2, betoogde onder meer dat de soft skills van de jongere werknemers en leidinggevenden meer aandacht behoeven dan bij de oudere werknemers het geval is. “Met steeds minder werkenden moet toch een hogere productiviteit worden gerealiseerd. Dat betekent dat je je talenten moet managen en begeleiden en op andere eigenschappen kiest dan altijd al gebeurde voor dat soort banen. Het gaat niet alleen meer om talent en kunde, maar steeds meer om instelling, karakter en mentaliteit. En één ding is zeker: dat verandering een constante aan het worden is.”
Ze had een snelle analyse van de 30.000 werkenden binnen de Logistics Valley Rivierenland meegebracht: "Er zijn zo’n 30.000 werkenden, waarvan er 11.000 een hbo-niveau hebben, en 4500 een hbo-opleiding volgden en leidinggevend zijn. Het gebied heeft op dit moment, begin maart 2020, zo’n 6287 gepubliceerde vacatures. Van 50 procent van de hbo-ers is persoonlijke ontwikkeling een drijfveer, en liefst 74 procent van de hbo-ers wil van baan veranderen als er betere doorgroeimogelijkheden worden geboden. Betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers is cruciaal, onze cijfers wijzen uit dat menen die zo in hun baan staan 18 procent productiever zijn. Management van een bedrijf is veelal heel druk bezig het beste uit de techniek te halen, maar besteedt weinig aandacht aan de menselijke factor. Dat betekent dat ledinggevenden veelal directief bezig zijn, geen tijd maken voor mensen, maar wel voor planning en andere dagelijkse beslommeringen. Maak dus tijd vrij voor je mensen, durf een keer buiten de kaders te denken en kijk of ze nieuwe competenties kunnen ontwikkelen. HR kan darin een belangrijke rol spelen, door management gegevens aan te reiken over cultuur, structuur, belonen en leiderschap. En durf ook impopulaire beslissingen te nemen. Goed functionerende medewerkers vertrekken wanneer leidinggevenden niet ingrijpen bij slecht functionerende collega’s. HR wordt zo partner in business.”