Hoe blijft Gelderland in beweging?

Hoe blijft Gelderland in beweging?
Provincie Gelderland heeft in april het Visiedocument voor een bereikbaar Gelderland gepresenteerd. Het schetst hoe er tot 2030 gewerkt kan worden aan bereikbaarheid, vervoer van goederen en vervoer van mensen in de provincie.  Logistics Valley heeft een grote bijdrage kunnen leveren.
Resultaat is een apart benoemd speerpunt voor logistiek en het versterken van het goederenvervoer. Ook zet de Provincie in op een versterking van de Logistics Valley in de drie regio's, waarbij ook verbetering van spoor- en weginfrastructuur wordt benoemd.  Dit visiedocument omvat de inhoudelijke kaders tot 2030, welke door Provinciale Staten worden vastgesteld.
De visie voor een bereikbaar Gelderland is een uitwerking van de ambitie bereikbaarheid in de Omgevingsvisie. Het is de bedoeling mensen te verleiden om op de slimste en schoonste manier te reizen. Dat geldt ook voor het goederenvervoer, dat het provinciebestuur óók  slimmer en schoner binnen Gelderland wil zien. Dat is noodzakelijk. Gelderland heeft te maken met een groei van het aantal verplaatsingen. Over de lange termijn is een groei van verplaatsingen te verwachten, ook als er de komende jaren sprake is van een economische recessie (door de COVID-19 crisis).
‘Samen met de opgaves om het klimaat en de verkeersveiligheid te verbeteren, betekent dit dat we voor een enorme uitdaging staan. De focus komt vooral op de stedelijke netwerken. Gedeputeerde Staten werken bewust aan een balans tussen investeren in infrastructuur en inzet op slim gebruik’, aldus het bestuur.
Als instrumentarium werken GS met vijf bouwstenen, waarbij hubs centraal staan. Hubs zijn belangrijke vervoerskundige schakels voor reizigers en voor het goederenvervoer aan de rand van stedelijke netwerken, waar reizigers soepel over kunnen stappen en prettig kunnen verblijven, en er worden plekken gecreëerd voor de overslag van goederen. Hiermee zal een reis met verschillende vervoerselementen zo aantrekkelijk mogelijk worden en vlotte aansluitingen kennen, is het plan.
De provincie werkt aan hubs om goederen efficiënt en duurzaam te vervoeren en versterkt de Gelderse Corridor en de concurrentiepositie van Logistics Valley. Voor de particulieren ligt de focus op het gebruik van de fiets op korte afstanden en het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer op langere afstanden door Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV), zoals met metrobussen.
Lees het gehele document op:
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Verkeer-en-vervoer/DOC_Visie_voor_een_bereikaar_Gelderland.pdf