GS Gelderland bezoeken Logistics Valley Rivierenland

GS Gelderland bezoeken Logistics Valley Rivierenland
Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van Gelderland bezochten deze week de logistieke sector op bedrijventerrein Medel bij Tiel.

Het was een aangename verrassing, zo stelde commissaris John Berends na het werkbezoek. “De samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheden is indrukwekkend. Werkbezoeken zijn er om gevoel en beleving op te doen en de noden van ondernemers te horen. Een geslaagde dag”

#provinciegelderland 
Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van Gelderland bezochten deze week de logistieke sector op bedrijventerrein Medel bij Tiel. Het was een aangename verrassing, zo stelde de commissaris na het werkbezoek. “De samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheden is indrukwekkend. Werkbezoeken zijn er om gevoel en beleving op te doen en de noden van ondernemers te horen. Een geslaagde dag”

Gedeputeerden en commissaris waren te gast bij Logistics Valley Rivierenland in het Huis van de Logistiek op Medel. Van daaruit werd een rijtoer over Medel gemaakt, bij het distributiecentrum van kledingketen H&M volgde een bedrijfsbezoek.

Ze spraken onder meer met de voorzitter van Logistics Valley Rivierenland, Frans van Rijn van Hitachi in Zaltbommel. “We willen als Logistics Valley Rivierenland het belang van de logistieke sector onderstrepen en sturen op projecten die worden gedreven door de vraag van ondernemers. Nu hebben we het vooral met ze over de arbeidsmarkt, maar we willen ook innovatie en verduurzaming invoeren als thema’s. We werken bovendien samen met onze Logistics Valley collega’s in Nijmegen en Liemers-Achterhoek aan een meerjarenplan voor de logistiek in Gelderland .”

Directeur Nanne Zwiep van het Industrieschap Medel leidde de groep rond. “Medel werkt samen met de bedrijventerreinen in Zaltbommel, Culemborg en Waardenburg. Wanneer een bedrijf zich meldt om een vestiging bekijken we samen wat het beste voorstel is voor die klant, we willen niet alleen maar een plek bieden. We kijken met hen ook naar de arbeidsmarkt voor hun nieuwe vestiging. En bezien samen met gemeenten wat er voor huisvesting voor werknemers beschikbaar is.” De regio Rivierenland verkeert landelijk op de vijfde plek van aantrekkelijke hotspots voor de vestiging van logistieke bedrijven.

“We kunnen de grond wel drie keer kwijt, maar we kijken naar wat voor de regio, de werkgelegenheid en de bedrijven zelf de beste locatie is.”


Burgemeester Hans Beenakker van Tiel, vergezeld van wethouder Economie Ben Brink, onderstreepte een en ander. “We hebben als gemeenten een Regionaal Aquisitie Plattform, de vestiging van een bedrijf is belangrijker dan binnen welke gemeentegrenzen het komt.”
Op de vraag naar de effectiviteit van deze aanpak door gedeputeerde Jan Markink antwoordde Zwiep: “We kunnen de grond wel drie keer kwijt, maar we kijken naar wat voor de regio, de werkgelegenheid en de bedrijven zelf de beste locatie is.”

Beenakker benadrukte nogmaals dat de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen een punt van aandacht van het provinciaal bestuur moet blijven. “En niet alleen voor de vrachtwagens of de schpen met containers, maar ook voor de werknemers.” Dat laatste punt werd heel concreet verwoord door Corden Koops van H&M, die het gezelschap in het distributiecentrum rondleidde. “Er loopt geen buslijn naar Medel. Als u daar eens naar wilt kijken, zogen wij wel dat ze naar de individuele bedrijven komen vanaf een centraal punt.” Dat tekende ook de actieve aanpak van de logistieke ondernemers in het gebied: veel bedrijven zijn inmiddels producent van meer stroom dan ze zelf gebruiken met zonnepanelen op de daken. En ze hebben het onderhoud van wegen, groen en waterlopen op Medel overgenomen van de gemeente en steken daar ook zelf geld in.

Directeur Frank Engelbart van Logistics Valley Rivierenland legde het beleid uit van deze organisatie, die door het provinciebestuur financieel en bestuurlijk wordt gesteund. “Dat stelt Logistics Valley in staat een aantal dingen collectief op te pakken, ondernemers en overheden samen, met een nauwe band met bijvoorbeeld het ROC en de HAN, maar ook met Werkzaak Rivierenland, de regionale samenwerking op gebied van arbeidsbemiddeling van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn er voor de grote en de kleinere bedrijven, die we zichtbaar willen maken als van groot belang voor de Gelderse economie op gebied van logistiek.”

 
GS Gelderland bezoeken Logistics Valley Rivierenland