Goederenvervoer verduurzamen? Vraag subsidie aan voor adviess of training

Goederenvervoer verduurzamen? Vraag subsidie aan voor adviess of training
De provincie ondersteunt ondernemers in het verduurzmen van het wagenpark om zo goederen schoon te vervoeren. Hierbij kan gedacht worden aan stillere en schonere vrachtauto's op LNG of CNG en aan zelf opgewekte energie om elektrische voertuigen op te laden.

De subsidie kan aangevraagd worden voor:
  • het opstellen van een adviesrapport over het verduurzamen van het wagenpark voor goederenvervoer. De maximale bijdrage is € 3.000; 
  • het opstellen van een adviesrapport over het gebruik van zelf opgewekte energie om elektrische voertuigen op te laden. De maximale bijdrage is € 6.000; 
  • een training over het verduurzamen van het wagenpark voor goederenvervoer. De maximale bijdrage is € 1.250; 
  • een training over laadinfrastructuur voor logistieke voertuigen. De maximale bijdrage is € 1.250. 

Op welke wijze u deze subsidie kunt aanvragen leest u hier!