Voorzitter Gert-Jan Willems; Column mei 2021

Voorzitter Gert-Jan Willems; Column mei 2021
Op 1 januari 2020 is de naam Logistiek Expertise Centrum Regio Nijmegen gewijzigd in  Logistics Valley regio Nijmegen. In de vorige nieuwsbrief van maart heb ik jullie verteld wat wij als Logistics Valley de komende jaren gaan doen qua logistieke ontwikkeling in Zuid Gelderland.

Vanuit het programma D.O.O.R. (Duurzaam, Ondernemersgedreven, Overheid& Onderwijs faciliterend, Resultaatgericht) gaan wij met gedreven ondernemers, overheid en kennisinstellingen gerichte projecten verder uitwerken. Dit programma is de afgelopen vijf jaar ontstaan vanuit de gebiedsagenda Gelderse Corridor, waarbij de Provincie Gelderland ambities vanuit het coalitieakkoord de komende jaren wil gaan realiseren.
Meer dan 12% van de beroepsbevolking in Gelderland werkt in de logistiek. We hebben met z’n allen enorme uitdagingen als het gaat om bereikbaarheid en duurzaam en emissie loos vervoer. Deze uitdagingen kunnen we alleen aan in een nauwe samenwerking met overheid, ondernemers en kennisinstellingen. En dat is waar Logistics Valley voor staat; samenwerken, samenwerken en samenwerken. Lokaal, regionaal en provinciaal.

Logistics Valley staat ook voor doen, uitvoeren, uitproberen, en niet alleen maar bedenken. Van denken naar doen. Er wordt veel geld uit gegeven voor denken, en te weinig voor doen.

En als we dan samen een project hebben uitgevoerd als test voor de werkelijke praktijk, dan hebben we ook de ervaring en data waarmee we verder kunnen. Deze ervaring en data krijg je niet met bedenken aan een tekentafel of vergadertafel.

Samen van denken naar doen.  Doet u ook mee? 

Gert-Jan Willems