Gelders onderzoek naar welbevinden en economische maatregelen

Gelders onderzoek naar welbevinden en economische maatregelen

COVID-19

De COVID-19 uitbraak heeft grote impact op het dagelijks leven. School, werk, sport, familie; alles is op dit moment anders. Provincie Gelderland bevraagt de inwoners van de provincie naar de gevolgen van de ziekte en te nemen maatregelen op het welbevinden van de Gelderse bevolking. Met de inzichten uit dit onderzoek kan het bestuur beleid maken dat past bij deze bijzondere tijden. U kunt zelf inloggen en de vragen die de meting bevat invullen.
 
Al sinds 10 april wordt om de 2 weken de impact van de COVID-19 uitbraak op het sociale welzijn van Gelderlanders gemeten. De meeste vragen gaan over werk, wonen, zorg en eenzaamheid. Het onderzoek naar de sociale impact loopt gelijk met het onderzoek naar de economische impact van de COVID-19-crisis op de provincie. Hierin kijkt men naar werkgelegenheid, recreatie en toerisme, cultuur, openbaar vervoer en sport.
In 2018 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen voor een jaarlijkse monitor naar het welbevinden van de Gelderse bevolking. Deze monitor is in 2019 voor het eerst uitgevoerd. Dit jaar was de monitor gepland voor eind april en september. Gedeputeerde Staten hebben op 7 april 2020 besloten om de monitor enkele weken eerder van start te laten gaan. Zij kunnen de uitkomsten gebruiken voor hun aanpak om Gelderland zo goed mogelijk door de crisis te helpen.
 

Persoonlijke aspecten

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “De gevolgen van COVID-19 zijn ingrijpend. De overheid verzamelt nu veel gegevens over het virus en de economie. Provincie Gelderland wil daar een hele wezenlijke vraag aan toevoegen. Wilt u ons vertellen wat de huidige omstandigheden met u doen? De antwoorden kunnen ons helpen mee te denken in belangrijke, persoonlijke aspecten. We willen het juist nu weten. En we zullen het blijven vragen. Het welzijn van Gelderlanders is belangrijk, daar blijft de provincie aan werken.” Het onderzoek loopt tot en met juni 2020.

Meedoen:  Website