‘Een leven lang leren met hulp van ROC Rivor’

‘Een leven lang leren met hulp van ROC Rivor’
Marian Alberts, directeur van ROC Rivor in Tiel, vindt om meer dan één reden de samenwerking tussen de logistieke sector en haar organisatie belangrijk. “Niet alleen moeten we goed weten wat het bedrijfsleven verwacht van zijn jonge werknemers, we steunen ook op hun input door bijvoorbeeld gastcolleges. Aansluiten van opleidingen bij de praktijk is voor beide partijen cruciaal.”
“Maar het gaat ons niet alleen om de kwaliteit van die opleiding op school. We behoren trouwens tot de vijf beste ROC’s van het land, mag ik tot mijn genoegen melden. Meer en meer wordt een leven lang jezelf ontwikkelen steeds belangrijker. Ook wanneer je allang aan de slag bent. De baan van nu is over vijf jaar een heel andere, ontwikkelingen gaan snel. Vandaar dat we tijdens de opleiding intensief contact hebben. Maar andersom gebeurt ook: bedrijven vragen ons om voor hen modules van lessen te maken, die al dan niet kunnen worden gecombineerd tot diploma’s. Een voorbeeld: en groot logistiek bedrijf wilde voor zijn chauffeurs een module installatie van witgoed. Ze bezorgen dat niet alleen, maar de vraag was ook of ze dat konden installeren. Daar zijn chauffeurs niet voor opgeleid, en wij kunnen zo’n module bieden. Een andere vraag was een module om teamleiders intern op te leiden. Toen bleek dat ook andere bedrijven die vraag hadden, bleek het eerste bedrijf bereid hun llokaal ook voor hen open te stellen. Ook daar zie je bereidheid tot samenwerken. Maar nu hebben we ook een Huis van de Logistiek op Medel, waar we de trainingen kunnen uitvoeren.”
“Zo werken we als ROC ook mee aan de leergang voor logistiek middenkader die Logistics Valley Rivierenland in dat Huis nu aanbiedt. Alle bedrijven hebben wel high potentials die verdere opleiding zoeken; wanneer je die samenbrengt in zo’n leergang heeft dat nog een ander effect: ze leren van elkaar en leren elkaar kennen. En we zie als ROC nog een breder belang: met onze opleidingen houd je de beroepsbevolking van de regio flexibeler en deskundig, als je over permanent ontwikkelen praat. Daarnaast is er samenwerking met Werkzaak en UWV om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kennis aan te bieden, Voeg daarbij onze directe contacten inzake opleidingen met bijvoorbeeld ondernemersverenigingen, ziekenhuis en zorginstellingen, industrie en horeca en je kunt een sociale kaart van het gebied tekenen.”