Minister ziet geen belemmeringen doortrekking A15

Minister ziet geen belemmeringen doortrekking A15

Programma aanpak Stikstof (PAS) 

De schrik zat er goed in na de uitspraak van het Europese Hof, dat natuurgebieden die lijden onder te veel stikstof, beter moeten worden beschermd.

De uitspraak volgde op een vraag van de Raad van State om verduidelijking van de Europese regels rondom stikstof. Verschillende media concludeerden op basis van deze uitspraak dat het doortrekken van de A15 niet door kon gaan. 

   

Onterechte conclusie

Dit is echter niet correct. Het Hof heeft aangegeven dat de lat voor het behoud van de natuurwaarden in de Natura 2000 gebieden erg hoog ligt, maar dat Het Programma aanpak Stikstof (PAS) daarin juridisch een prima instrument kan zijn. Over de vraag of de maatregelen die voorgesteld worden in het programma voldoende zijn, doet het Hof geen uitspraak over. Zij legt dit terug bij de nationale rechtbank.

Als reactie op de uitspraak schreef Minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer: “De uitspraak van het Europese Hof geeft op zichzelf geen aanleiding om de toestemmingsverlening voor projecten op te schorten”. Het project A15 heeft dus nog steeds groen licht. Wij zijn blij met deze Minister, die de logistieke sector vooralsnog goed gezind is.

 

Gesprekspartner

Het Logistiek Innovatiehuis is namens ondernemend Liemers/ Achterhoek gesprekspartner in de Regionale Klankbordgroep Bedrijven Project ViA15. Wij blijven voor u de lobby uitvoeren om projecten te versnellen en nieuwe knelpunten onder de aandacht van de overheid brengen.

Minister ziet geen belemmeringen doortrekking A15