Digitale bedrijfsschool: opleiden op de smartphone

Digitale bedrijfsschool: opleiden op de smartphone
Certificaten en diploma’s, daar heb je allerlei reguliere opleidingen voor. Maar die ándere, intermenselijke vaardigheden dan? De Digitale Bedrijfsschool levert hiervoor maatwerk via de smartphone van werknemers. Vijf minuten per module, direct toe te passen op het werk.
Deze maand begint Codename Future, maker van digitale leermodules uit Den Haag, in Rivierenland met twee logistieke bedrijven én twee instellingen aan de Digitale Bedrijfsschool. Allevier zijn ze partner van Logistics Valley Rivierenland. Onder een subsidieregeling, SLIM, is dat nog tot 1 januari kosteloos, maar ook daarna is er een subsidie voor ondernemingen. Dat moet de kosten drukken, want Codename Future is een gewoon bedrijf, en rekent vanaf die datum een vergoeding.
Martijn Spekman is algemeen directeur van Codename Future en projectleider van de Digitale Bedrijfsschool: “We bieden werknemers een middel waarmee zij elke dag een stapje beter presteren in hun dagelijkse werk. We richten ons niet zozeer op technische vakvaardigheden, dat doen reguliere opleidingen zoals ROC Rivor, waar we mee samenwerken, al erg goed. Waar wij aan werken zijn de zogeheten softskills, bijvoorbeeld sociale vaardigheden, of leren plannen voor jezelf. De Digitale Bedrijfsschool is ontstaan uit de behoefte die bij bedrijven bestaat. Ontwikkelen van werknemers vinden veel bedrijven belangrijk, maar het gebeurt vaak incidenteel. Er is behoefte aan het ontwikkelen van juist die ándere dan technische competenties en vaardigheden. Daarom ook is ROC Rivor een samenwerking aangegaan met ons om de meer ‘technische’ kant van de opleidingen aan te vullen met vaardigheden zoals pro-activiteit, hulp vragen en prioriteiten stellen.”
“Ons bedrijf werkt al 25 jaar aan trajecten om jongeren voor te bereiden op een rol in de samenleving en is nu acht jaar bezig in het MBO. Voor de Digitale Bedrijfsschool werken we samen met ROC Rivor uit Tiel en met een ROC in onze eigen regio om hun bedrijvennetwerk nog beter van dienst te zijn bij hun arbeidsmarktvraagstuk. Het doel is de leercultuur in bedrijven te stimuleren en bepaalde door ondernemers geuite wensen over hun bedrijf te realiseren.”
De aanpak van Codename Future met de Digitale Bedrijfsschool is bijzonder. “De leiding van een bedrijf dat zich meldt krijgt een intake, maar ook spreken we met werknemers. Zodat we kennis krijgen van de algemene ontwikkelingen in hun sector waarop een bedrijf anticipeert, en de vraag kunnen definiëren. Gaat het over sociaal zijn, over motiveren, over feedback aan elkaar geven? We stellen ook vast hoe er wordt gewerkt en ontwikkeld. Want het bieden van verdere ontwikkeling is een factor waarmee werk leuker en interessanter wordt en je je werknemers bindt. De onderneming krijgt een kort opleidingsadvies, dat vooral niet gaat over bedrijfsmatige processen, maar vaker over bedrijfscultuur of hoe het management aankijkt tegen opleiden of de leercultuur. Het advies is praktisch: wat doe je goed, waar kun je verbeteren. Vervolgens maken we voor dat bedrijf specifieke kleine modules, microlearnings,  die op het werk op het mobieltje kunnen worden uitgevoerd. Je laat wat je hebt gedaan door collega’s checken, om te zorgen dat het met aandacht gebeurt. En je doet meerdere van die vijf-minuten-lesjes. De werkgever kiest voor een thema, wij beginnen deze maand bij een bedrijf dat daarin 10 microlearnings heeft. Die behandelen steeds een ander accent van de opleidingsvraag. Die toegepaste modules zijn ons kernproduct, dat doen we al jaren voor het mbo.”
martijn@codenamefuture.nl