Dennis Moeke benoemd als HAN-lector Logistiek & Allianties

Dennis Moeke benoemd als HAN-lector Logistiek & Allianties
Dennis Moeke is op donderdag 22 april jl. officieel geïnstalleerd als HAN-lector Logistiek & Allianties. Driehonderd digitale aanwezigen luisterden naar de innovatieve ‘rede’ van Dennis: een video waarin hij samen met de programmalijncoördinatoren van het lectoraat Logistiek & Allianties en vertegenwoordigers uit het onderwijs in gesprek ging.

Naar aanleiding van deze bijzondere gebeurtenis was er een kort gesprek met de lector Logistiek & Allianties. Dennis Moeke koos voor een bijzondere vorm van zijn ‘rede’. Wat is de reden om voor deze vorm te kiezen? 
“Ik wilde deze dag niet alleen in het middelpunt van de belangstelling staan. Alles wat in ons lectoraat gebeurd is maar deels mijn verdienste. Er staan namelijk 27 mensen achter en naast mij. Gezamenlijk behalen we die mooie resultaten, dat is dus een team effort. Als lector formuleer ik natuurlijk wel de visie voor het lectoraat en draag ik de eindverantwoordelijkheid, maar uiteindelijk doen we het werk samen. Dat hebben we op de dag van de installatie ook willen uitstralen en neerzetten met mijn ‘rede’. Ik heb met de video ‘At The Heart of Change’ het werkveld laten zien en horen wat onze missie is. Met de daarop aansluitende discussietafels, geleid door de coördinatoren van de vier programmalijnen, is ook duidelijk geworden hoe het lectoraat is verankerd in de buitenwereld. Ik heb daarop van verschillende kanten erg enthousiaste reacties ontvangen.”
Het lectoraat werkt veel samen met het logistieke mkb in diverse projecten en onderzoeken. Wat is de meerwaarde van een lectoraat Logistiek & Allianties voor het logistieke mkb?
“In de installatievideo vertelt de coördinator van de programmalijn Data Driven Logistics, Robert Goedegebuure, dat er een duidelijk verband bestaat tussen bedrijfsprestaties en de mate van digitalisering en datagedrevenheid. Het lectoraat heeft een scan ontwikkeld, een zogenaamde volwassenheids- of maturity scan om bedrijven meer inzicht te geven in hoe datagedreven ze zijn. Bedrijven krijgen door het beantwoorden van vragen een beter beeld van hun huidige situatie en verbetermogelijkheden. Voor het uitvoeren van de scan kunnen ze ondersteuning krijgen van een docent-onderzoekers en/of een HAN-student. Het loont voor bedrijven echt om hiermee aan de slag te gaan. Dit blijkt niet alleen uit diverse wetenschappelijke studies, maar ook uit praktijkervaring. De mate van digitalisering en datagedrevenheid in het logistieke mkb valt in de praktijk echter nog best tegen. Dit terwijl het mkb juist snel zou kunnen profiteren van digitaliseringen. Kleinere bedrijven zijn namelijk heel erg wendbaar en kunnen veel sneller nieuwe werkwijzen implementeren dan grotere bedrijven. Dus, hier liggen zeker kansen voor het mkb! Het lectoraat biedt deze bedrijven ondersteuning via het Netwerk DAC (Data Analyse Competenties), een learning community van professionals uit het bedrijfsleven die samen met studenten en medewerkers van het lectoraat en ons expertnetwerk werken aan het vergroten van de competenties op datagebied. Maar dit gebeurt ook in onze minor Data Diven Decision Making in Business, waar de HAN  toekomstige managers, de huidige studenten, opleidt in hoe datagebruik in o.a. de logistieke sector verwezenlijkt kan worden.”
Het lectoraat heeft aan de wieg gestaan van het practoraat logistiek. Waarom is het practoraat ook belangrijk voor het mkb?
“In de logistiek werken veel mbo opgeleide mensen. Ook willen we aandacht voor hebben. De practor logistiek komt uit ons lectoraat Logistiek & Allianties. In samenwerking met Logistics Valley zijn we het eerste practoraat binnen de logistieke sector gestart.
Samen met onze huidige practor logistiek, Sjoerd Wensink, werken we aan het opzetten van praktijkprojecten vanuit een programmatische aanpak.  Met programmatisch bedoel ik dat we de projecten proberen in te passen in de lange termijnvisie van bedrijven. We kijken samen met de betrokken bedrijven hoe we praktijkprogramma’s kunnen optuigen die bijdragen aan de verbetering of innovatie van logistieke processen. Maar denk ook aan bijscholingen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Daar ontkomen we ook in de logistieke sector niet aan.
De practor heeft in ons geval ook directe toegang tot expertise, producten en diensten van het lectoraat Logistiek & Allianties, de HAN, en de collega hbo-instellingen van het CoE KennisDC Logistiek. Met zijn allen kunnen we het mbo en de practor ondersteuning bieden bij de complexere praktijkuitdagingen. Wat het practoraat ook erg interessant maakt voor logistieke bedrijven is dat ze hiermee toegang krijgen tot een vijver van potentiële nieuwe werknemers. Daarnaast is de practor dé persoon die de mbo-logisticus goed kan vertegenwoordigen binnen Logistics Valley, waar de lector dat doet voor de hbo-logisticus. Vanuit dat perspectief laat de practor zien waar de behoeften liggen in het bedrijfsleven. Kortom, de practor is iemand die stevig met de poten in de klei staat!”
Interviewer: Miranda Vodegel, manager CoE KennisDC Logistiek vanuit de HAN.