De basis onder Logistics Valley

De basis onder Logistics Valley
Projectplan DOOR
Om aan te sluiten op nationale initiatieven en regionaal de betrokkenheid van partners nog verder te vergroten, ontvangt het samenwerkingsverband Logistics Valley, naast bestuurlijke support, een financiële investering van vijf miljoen euro aan de Provincie Gelderland waarmee we ondernemersgedreven projecten en de ondersteunende organisatie co-financieren gedurende vier jaar.
Ondernemingen, lokale overheden en onderwijs- en onderzoekspartijen dragen uiteraard ook bij, in cash en inzet in natura, zodat uiteindelijk een 50-50 verdeling van inzet benaderd wordt.
Het meerjarenprogramma 2021 t/m 2024 bouwt voort op de basis die in de afgelopen jaren is gelegd, verstevigt het logistieke ecosysteem en geeft ruimte tot verdere professionalisering en nog meer impact in het logistieke ecosysteem, in een goede balans tussen welvaart en welzijn.