‘Bedrijven kunnen beroepsonderwijs mede vormgeven’

‘Bedrijven kunnen beroepsonderwijs mede vormgeven’
“We willen graag per onderwijsrichting een Bedrijven Advies Commissie in het leven roepen. Ondernemers kunnen daar zowel inhoudelijk als kwantitatief meepraten", zegt Edwin Brussen, directeur techniek, ICT en logistiek op ROC Rivor in Tiel.

“Bedrijven zijn dol op mbo-ers voor stages, maar wat het voortgezet onderwijs in deze streek voortaan zegt is: je krijgt een mbo-er wanneer je ook een vmbo-er een stageplaats biedt.”.
Ook in de samenwerking met bedrijven stuurt Brussen op verandering. Immers, het aantal leerlingen loopt terug, de personeelstekorten lopen op. In alle sectoren: transport, horeca, gezondheidszorg. In zo’n commissie kun je het ook hebben over PR en voorlichting, De Logistieke Roadshow is dan ook een mooi voorbeeld in deze.”
Inhoudelijk hebben ondernemers in zo’n commissie ook inbreng over het onderwijs. “We willen het zo goed mogelijk passend maken. Ik wil samenwerken met de transportbedrijven om leerlingen op hun juiste plek te krijgen, maar ook om ze in de streek te houden. Daar zijn zowel de scholen als de bedrijven mee gediend. Daarom ook zijn bijvoorbeeld excursies naar bedrijven belangrijk, ze zien de praktijk, vlakbij huis.” De commissie moet dit najaar actief worden.

ROC Rivor is deelnemer geworden in een groot regionaal samenwerkingsverband. Alle scholen voor voortgezet onderwijs bundelen hun krachten om goede en passende stages voor de leerlingen te vinden. “Wij hebben als ROC fors geïnvesteerd in stages, er is een stagebureau opgericht waar vier mensen werken. Wij hebben de bestanden van bedrijven waar we mee in gesprek kunnen gaan, die we kunnen benaderen. Maar andere scholen hebben dat niet. Daarom hebben we gezamenlijk besloten om onze bronnen te combineren en met elkaar te delen. Momenteel lopen we alle bestanden door op bruikbaarheid.”

Stages zitten aan elke opleiding vast. “We willen graag dat er serieus met de stagiairs wordt omgegaan, zodat ze een goed beroepsbeeld krijgen, een beroepshouding ook. Ze moeten kunnen deelnemen aan bedrijfsprocessen op die stageplaatsen, terwijl we ze ook bewust kunnen maken van zaken als hergebruik. Maar nogmaals: dat moeten bedrijven ook willen aanbieden en aan die stages meewerken. Zodat ze nieuwe medewerkers vinden, op alle niveaus.”