Ambitiedocument Logistics Valley 2023

Ambitiedocument Logistics Valley 2023
Bijdragen aan de brede welvaart voor de Gelderse Corridor, dat is de kern van vernieuwde programma van Logistics Valley. We hebben samen met al onze stakeholders gewerkt aan een herijking van haar ambities voor de komende jaren. Dit ambitiedocument wordt de komende tijd uitgewerkt naar een programma, waarin onze doelen en activiteiten verder worden toegelicht.

Aan dit document hebben meegewerkt: provincie Gelderland, regio Rivierenland en GMR Arnhem-Nijmegen, HAN, OostNL, de Liemerse Ambassade en onze drie hotspots, met begeleiding van Buck Consultants International.


Klik hier om het document te bekijken