Hotspots van Logistics Valley

Hotspots

De krachten gebundeld

Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Deze is opgezet om de economische ontwikkeling langs de Gelderse corridor te stimuleren door versterking van logistieke activiteiten. Het logistieke vestigingsklimaat verbeteren door intensiever samen te werken en actief kennis te delen.

In Logistics Valley werken drie regionale hotspots samen: Rivierenland, Nijmegen en Liemers-Achterhoek. De hotspots worden met name in het buitenland gepresenteerd als interessante vestigingsregio voor logistieke bedrijven. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn onder meer optimalisering van de regionale infrastructuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.

De provincie faciliteert de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Logistics Valley. Op landelijk niveau is er samenwerking in het programma Goederenvervoer-corridors. In Europa werken we samen met alle regio’s op de Rhine Alpine Corridor die loopt van Rotterdam naar Genua.

it's very liemers here

Liemers-Achterhoek