CoE KennisDC Logistiek

CoE KennisDC Logistiek

Het CoE KennisDC Logistiek is een kennisnetwerk van zeven hogescholen met logistieke opleidingen en lectoraten. We worden ondersteund door de Topsector Logistiek en de brancheorganisaties evofenedex en TLN.


In het CoE KennisDC Logistiek wordt regio-overstijgend samengewerkt op basis van een gezamenlijke kennisagenda. Centraal staan daarbij vier grote maatschappelijke thema’s:
  • Logistiek in de leefbare stad
  • Duurzame transportnetwerken- en corridors
  • Logistiek in de zorg
  • Logistiek in circulaire ketens 

De gezamenlijke onderzoeken en projecten voeren we uit voor én met het werkveld, onderwijs en lokale en regionale overheden. Hierbij spelen de KennisDC managers in de zeven regio’s een centrale rol. Voor het Logistics Valley is dit Miranda Vodegel.

 Het KennisDC Logistiek geeft twee keer per jaar een tijdschrift uit, Logistiek+ Tijdschrift voor toegepaste Logistiek. Hierin worden de actuele onderzoeks- en projectresultaten gedeeld met het werkveld en onderwijs.
Lees meer
 
Spreiding-KennisDC-HAN

Adres

HAN Lectoraat Logistiek & Allianties, Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem
E-mail
m.vodegel@kennisdclogistiek.nl
 
Telefoon
06-83996027
Website: https://kennisdclogistiek.nl/