Zaltbommelse bedrijven: duurzame biotoop

Zaltbommelse bedrijven: duurzame biotoop
Wethouder Willem Posthouwer en de ondernemers in logistiek en transport, en andere bedrijven trouwens ook, op de Zaltbommelse bedrijventerreinen zijn het roerend eens: “Bedrijven die duurzaam werken hebben de toekomst.”
“Waar we hoogstens eens van mening verschillen, is het tempo waarin veranderingen en samenwerking op dat gebied vorm krijgen. Ik ben nu eenmaal iemand die niet blij wordt van dikke pakken papier met plannen, maar van zichtbare resultaten. Waarom we zo werken aan die duurzaamheid? Bedrijvigheid is anders niet houdbaar, zo simpel is het. En je móet er constant aan werken, ik ben niet zo van die revitaliseringsprojecten. Je moet je bedrijventerreinen vitaal houden, blijven vernieuwen. En goed uitleggen aan de omwonenden wat je aan het doen bent, je maakt immers gebruik van hún leefomgeving. Dat is beleid van zowel de ondernemers als van de gemeente. We wijden er in ons coalitie-akkoord veel ruimte aan.
Die aanpak heeft ook tot gevolg, dat je vanzelf bedrijven aantrekt, die ook zo denken en willen werken. Plus dat multinationals op het moment dat ze moeten kiezen welke vestiging ze open houden, niet zo snel naar een vestiging hier zullen kijken. Veel te mooi, hun vastgoed houdt zijn waarde. Maar ook kleinere bedrijven selecteren zichzelf zo uit, en ze vinden het hier fijn. Wanneer je hier gevestigd wilt zijn, neem je verplicht deel aan het parkmanagement. We merken dat bedrijven met dezelfde normen en waarden elkaar hier opzoeken. Ik vind echt dat we een bepaalde identiteit uitstralen. Een biotoop van duurzaamheid en verbetering aanbieden.”
“En er is een energiecorporatie (de stichting Duurzame Bedrijventerreinen Zaltbommel) actief: niet alleen leveren de vele zonnepanelen energie, gezamenlijk kijken ondernemers ook naar alternatieve bronnen als waterstof. Maar ook projecten als een warmtenet, Hitachi heeft warmte over en wil zo’n net op de Wildeman aanleggen. DHL heeft geen gas, alleen maar op een oprit die glad kan worden wordt dat gebruikt, omdat je snel moet kunnen ontdooien.”
“Een aanpak als de onze heeft ook effect op de bevolkingssamenstelling. Jeugd vliegt uit om te studeren, maar keert hier ook terug, er is werk in bedrijven met een instelling en missie die ze waarderen. Bedrijven met een focus op duurzaamheid, brengen dus een bijpassende soort mensen mee. Voeg daarbij nog dat we ondernemerschap stimuleren , in het gemeentekantoor is een hele verdieping gereserveerd voor startups, en een station dat steeds belangrijker wordt. Over enige tijd loopt er een snelfietspad van Den Bosch naar Zaltbommel. Wij doen mee!”