Logistics Valley platform voor ‘innovators’ in de sector

Logistics Valley platform voor ‘innovators’ in de sector

VNO-NCW:  

‘In Rivierenland zijn veel innovatieve ondernemingen en familiebedrijven. Maar hun verhalen zijn onvoldoende bekend’, vindt Hans van Zuijdam. Hij is voorzitter van VNO-NCW Rivierenland en directeur van Rabobank West-Betuwe. ‘Als we hier meer over communiceren, dan verbetert het ondernemersklimaat.’

Veel van onze klanten innoveren. Ze vinden dat zelf heel normaal en communiceren er nauwelijks over. Mensen in Rivierenland zouden wat best wat trotser op zichzelf mogen zijn, net als Amsterdammers. Tegelijkertijd zien we ook dat veel bedrijven vasthouden aan beproefde technieken, methodes en verdienmodellen. Omdat zij vooral de risico’s van innoveren zien. Misschien terecht, want van de tien dingen die worden bedacht, breekt minder dan de helft echt door.’

Belang van innovatie

‘Het is belangrijk dat ondernemingen innovatief zijn. Je ziet in de sector veel nieuwe technologische ontwikkelingen plaatsvinden. Zoals de robotisering van distributiecentra. In de logistieke sector zijn de marges klein door de felle concurrentie. Ondernemers moeten dus wel inspelen op zo’n belangrijke ontwikkeling. Gaan robots orders picken, dan heeft dat bijvoorbeeld direct gevolgen voor je personeelsbeleid. Naast magazijnmedewerkers heb je dan ook programmeurs en monteurs nodig die de robots aansturen en onderhouden.’

 

LHR als verbinder

‘Logistics Valley Rivierenland (LVR) zou eraan kunnen bijdragen dat innovaties van logistiek ondernemers zichtbaarder worden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar te verbinden, zodat zij een innovatie samen groot kunnen maken. Al ligt dat in verband met concurrentie natuurlijk wel gevoelig.’

‘Daarnaast kan LVR bedrijven ondersteunen bij het realiseren van innovatie door hen in contact te brengen met kennisinstituten of de Provincie. Bij ROC Rivor, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en Wageningen Universiteit & Research (WUR) zit waardevolle kennis. En Provincie Gelderland zou bijvoorbeeld een innovatievoucher ter beschikking kunnen stellen aan een startende ondernemer die bedrijfsgrond koopt in Rivierenland’.

 

Sterk ondernemersklimaat

‘Ook vanuit Rabobank en VNO-NCW Rivierenland willen wij bijdragen aan een sterk ondernemersklimaat. Dat is een belangrijk thema uit de Groeiagenda van VNO-NCW Rivierenland. Een goed ondernemersklimaat creëren gaat verder dan grond ter beschikking stellen. Het gaat er ook om ondernemers en bedrijven toegang te bieden tot de middelen, kennis en expertise die nodig zijn om een concurrerend en innovatief bedrijf op te bouwen.’

 

Uitdaging

‘Rivierenland staat als logistieke hotspot op de vierde plek van de nationale ranglijst. Dat is een prachtige plek en een mooie prestatie. Het is ook een goed argument voor LHR om meer lokale topbedrijven aan zich te binden. Ik denk bijvoorbeeld aan Blokker in Geldermalsen, waar dit voorjaar een banenmarkt plaatsvond. De Provincie was daar ook bij. Het zou heel goed zijn als LVR meer van dat soort mooie samenwerkingen opzet.’