‘Onze welvaart heeft consequenties’

‘Onze welvaart heeft consequenties’
 Jan Kees van der Wal, bestuurslid bij Logistics Valley Rivierenland, werkt met een eenduidige motivatie voor zijn bestuurswerk: ‘De werkgelegenheid weegt bij mij zwaar, en de welvaart die we daarmee kunnen behouden ook.’

Van der Wal is directeur van Flora Nova in Ophemert, een grote speler op gebied van groenvoorzieningen. ‘We hebben vier poten onder één paraplu. Het hoveniersbedrijf, iedereen kent ons daarvan. Maar we hebben ook een handelskwekerij, niet alleen voor onze eigen beplantingen, maar ook voor professionele afnemers van bomen en planten. Dan hebben we een bedrijfsonderdeel in interieurbeplantingen, de groene binnenkant van bedrijfspanden, maar ook daken en gevels. En een wat nieuwere tak: we maken houtconstructies op maat, eigenlijk allemaal eenmalige producten. Dan moet je denken aan bruggetjes, platforms, maar ook klimtoestellen en aanlegsteigers. Onlangs nog bouwden we een spottersplatform op de luchthaven van Brussel, uitkijktorens op de nieuwe eilanden in het Markermeer en bij Druten een brug over een nevengeul van de Waal.’

Uitleg

Van der Wal leidt het bedrijf samen met zijn broer Walter. ‘We hebben vijf jaar geleden een nieuw kantoor gebouwd, en onlangs de bouw van een nieuwe werkplaats voor prefabricage van de houtconstructies en een machineloods afgerond. Daarbij merkten we hoe zichtbaar je als bedrijf bent: onze plannen riepen bij omwonenden bezorgdheid op. Ik ga dan het gesprek aan, en dat werkt. Wanneer je je plannen kunt uitleggen neem je al veel weg, mensen zijn immers nog niet goed geïnformeerd. Vervolgens luister je, en dan blijkt dat je met kleine aanpassingen veel gedaan krijgt.’

Die kwesties komen op elke schaal voor, zegt Jan Kees van der Wal, die ruim 11 jaar in het bestuur van VNO-NCW Midden zat en ook nu nog de verbinding vormt tussen deze organisatie en Logistics Valley Rivierenland. Bedrijfsomgeving, bedrijvigheid en de ledenwerving waren zijn portefeuilles bij VNO-NCW. ‘Vanuit die club was ik ook al lid van het bestuur van de voorloper van Logistics Valley, als brug naar de achterban blijf ik die ook nu nog informeren. Niet meer als bestuurslid, ik heb de maximumtermijn voor die functie bereikt en ben recent afgetreden.’
 

Logistieke motor

Logistiek zat niet automatisch op zijn radar. ‘We hebben zelf als bedrijf natuurlijk heel wat transport van mensen en materiaal, maar het is allemaal in dienst van de kerndoelen, niet als hoofdmiddel voor ons zakelijk bestaan. Maar ik zie dat het in Rivierenland een sterk groeiende sector is. Geen wonder, zo op een kruispunt van wegen, water en spoor. We zijn een belangrijke speler in de nationale distributie, en ook internationaal. Er is echt een acceleratie op dat gebied gaande, niet alleen in Tiel, waar Medel nog steeds ambities heeft tot groeien. Ook in Geldermalsen, Zaltbommel en bij Haaften bijvoorbeeld neem ik dat waar.’

‘De beschikbare ruimte voor deze ontwikkelingen kan een probleem zijn, maar er is nu eenmaal vraag naar, het publiek, en ook het bedrijfsleven,  bestelt meer en meer online en wil die goederen bezorgd krijgen. Ook wordt productie van goederen internationaal steeds meer geconcentreerd, wat extra goederenstromen oplevert. Het is een ontwikkeling die niet meer stopt, winkels spelen een steeds kleiner rol op sommige deelgebieden. Logistiek en transport zijn echt motors van de Rivierenlandse economie. En dat heeft consequenties. Wil je die niet, dan zal je koopgedrag moeten veranderen. Het betekent overigens wel dat wij als Logistics Valley oog moeten hebben voor bijvoorbeeld de verkeersbewegingen die dat met zich meebrengt. Proberen iets te doen voor andere modaliteiten, vervoer over water bijvoorbeeld. Medel heeft op dat gebied nog steeds ambities, de huidige containerterminal kan best aanvulling gebruiken en een aansluiting op het spoor is zeker wenselijk.’