‘Laat je zien en toon je parels’

‘Laat je zien en toon je parels’

Top-3 van logistieke hotspots

“Regio Rivierenland heeft als ambitie in de Top-3 van logistieke hotspots van Nederland te komen. Ikzelf ben wat realistischer. De plaats 5 van nu is al heel mooi, je laat Schiphol en Rotterdam bijvoorbeeld achter je”, stelt Henny van Kooten, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van Regio Rivierenland en burgemeester van Maasdriel.
Maar groei wijst hij niet af. “Daarom steunen we ook het Regionaal Acquisitie Punt, dat bedrijven naar de regio haalt. Wanneer je als gemeenten samenwerkt aan mogelijk maken van de bouw of van bedrijven, is het goed dat er een organisatie is die onze voorwaarden kent. De regio heeft nu eenmaal samen bepaald dat er een aantal specifieke locaties is waar zeer grote bedrijven terecht kunnen. Die hallen zijn immers niet overal gewenst. We moeten ook oog hebben voor de wensen van al gevestigde bedrijven, die bijvoorbeeld willen uitbreiden. Tegelijkertijd brengen nieuwe bedrijven weer andere vragen mee, over de bereikbaarheid ervan, de mobiliteit van werknemers en de huisvesting van die mensen. Dat is een zaak die we als gemeenten moeten regelen, en heel goed onderling kunnen afspreken. In het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit neemt van elke gemeente een wethouder namens de anderen een beleidspunt voor zijn rekening. Zo is overleg met provincie of regering helderder dan wanneer elke gemeente dat los doet. We hebben ook een mobiliteitsfonds, waarin alle gemeenten bijdragen. Wanneer we in Den Haag komen vragen om maatregelen op bijvoorbeeld de A15, kunnen we bijdragen in onderzoek. Dat maakt een betere indruk en schept meer kansen. Ik noem dat voorbeeld omdat ikzelf liefst zie dat de filedruk op de A15 en de A2 afneemt. Die berokkent de logistieke sector grote schade. En ik zou willen dat de Betuweroute beter wordt benut, dat scheelt vrachtwagens met containers.”

“En nog een wens: we zijn als regio vind ik wat bescheiden, we mogen onze parels meer laten zien. Daar kan Logistics Valley Rivierenland een rol in spelen omdat je daar gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs samen vindt. Want de ideeën voor beleid moeten toch uit die sectoren samen komen.”